Andelsboligforeningen Margrethehåb

Om AB Margrethehåb

Vi sætter det sociale samvær højt - uden dog at "side lårene af hinanden".

Vi har forskellige udvalg, som man kan være med i.

Aktivitetsudvalget tager sig af de fleste af vores arrangementer i foreningen. Vi afholder sommerfest, julefrokost, nytårstaffel og andre løbende aktiviteter. Vi har også hvert år en dameaften og en herremiddag.

Fælleshusudvalget sørger for at vores fælleshus samt to låne-værelser er rene og pæne og indeholder alle ønskelige faciliteter.

"De grønne" består af friske andelshavere med interesse for at holde alle vores grønne arealer. De sørger for at slå græs, klippe hæk, ordne blomsterbede og meget andet.

Desuden deltager de fleste i vores månedlige fællesspisninger, hvor vi skiftes til at nyde andres mad - og selv laver den.