Andelsboligforeningen Margrethehåb

Om AB Margrethehåb

Generel information

Andelsboligforeningen Margrethehåb er stiftet den 14. december 1999.

Foreningens område omfatter 22 boliger og 1 fælleshus. Til hver bolig hører et udhus og en car-port plads. Fælleshuset rummer bl.a. 2 gæsteværelser.

Alle boliger er solgt og taget i anvendelse i løbet af 2002.

Boligerne er typisk ca. 100 m2, nogle lidt mindre, nogle lidt større. Værdien af boligen (og dermed overdragelsessummen) reguleres hvert år.

Selvom vores huse ser ens ud, når man ankommer til Foreningen, er de det langt fra indvendigt. Foruden forskellen i størrelse, har vi også indrettet os forskelligt.

For at sikre en ensartet kvalitet, skal alle bygningsmæssige ændringer dog godkendes af bestyrelsen forinden arbejdet igangsættes.


AB MARGRETHEHÅB
AB MARGRETHEHÅB