Andelsboligforeningen Margrethehåb

Interesseliste i AB Margrethehåb

NB. Dette er IKKE en venteliste, men en interesseliste!
Se venligst kriterierne nedenfor.

Vi er hele tiden interesseret i nye beboere - men vi forsøger også at passe på os selv, så vi kan bo her rigtigt længe. Vi hjælper og støtter hinanden.

For at kunne vælge mellem interesserede nye beboere, har vi her listet nogle krav og rækkefølger ved overdragelser, som skal være opfyldte.

Krav til andelshaverne:
1. Man skal være fyldt 45 år på overtagelsestidspunktet
2. Man må ikke holde husdyr
3. Man må ikke have hjemmeboende børn
4. Boligen må kun anvendes til beboelse, ikke til erhvervsformål
5. Boligen må ikke lejes ud.
Enhver overtagelse/overdragelse skal godkendes af bestyrelsen for AB Margrethehåb

Rækkefølge ved overdragelse/salg
1. Ægtefælle/samlever
2. Andelshavernes børn/børnebørn (+45 år)
3. Andre andelshavere i foreningen indtegnet på liste hos Bestyrelsen
4. Personer indtegnet på interesselisten hos bestyrelsen
5. Personer indstillet af andelshaveren

Send dit navn og emailadresse til os, hvis du er interesseret.
Vi vil herefter sende dig en mail med flere oplysninger, herunder at det koster 200 kr. at komme på interesselisten. Vi vil også bede dig sende os en mail hvori du uddyber lidt mere om dig/Jer selv - og give en begrundelse for hvorfor du søger om at købe en af vores andele.

Du er også velkommen til at skrive til bestyrelsen på

Navn
Email